Jdi na obsah Jdi na menu
 


ZIMNÍ ZÁVOD DVOJIC 2015

img_20150221_150014.jpg

VÝSLEDKY ZÁVODU:

KATEGORIE ZZO

1. místo 97b. Jana Bártová - NO Indigo Vepeden - ZKO Čáslav

                     Dana Šenková - BSP Jessie - ZKO Čáslav      

2. místo 93 b. Martin Kupka - Kerbi - ZKO Vrdy

                      Václava Černá - Boni - ZKO Vrdy

3. místo 90 b. Lucie Holubová - Bella  - ZKO Vrdy

                       Václava Černá - Athos - ZKO Vrdy

4. místo 85 b. Radka Votrubová  - Abby - ZKO Městec Králové

                       Aneta Chadrabová - Ferda - ZKO Městec Králové

5. místo 83 b. Silvie Bílá - Denny - ZKO Čáslav

                       Marcela Novotná - Chastity Crolan Gi - ZKO Kolín Borky

6. místo 69.b Simona Jelínková - Ronnie - ZKO Čáslav

                     Věra Šenková - Rozárka ZKO Čáslav

 

KATEGORIE ZM

1. místo 179 b. Pinkas - ZKO Poděbrady

                         Pinkasová - ZKO Poděbrady

2. místo 159 b. Vyhlídalová

                         Krejčí          

3. místo 111 b. Votrubová

                         Kopecká

 

KATEGORIE IPO 1

1. místo 243 b. Bezdíčková Dagmar - Aischa Fast Devil - ZKO Čiperka

                         Bourová Adriana - Connor Martinik - ZKO Náchod Sport

2.místo 237 b. Benešová Eva - Eisy z Dubového lesa - ZKO Poděbrady

                        Andělová Jana - Aris - ZKO Poděbrady

3. místo 231 b. Marková Jitka - Fagir Edgardo - ZKO Čáslav

                         Formáčková Eva - Cita Starbox

 

KATEGORIE NEJLEPŠÍ OBRANÁŘ

1. místo - 185 b. - Dvořák Karel - Jetro

2. místo - 183 b. - Dostálová Martina - Cassie

3. místo - 179 b. - Bourová Adriana Connor Martinik

4. místo - 172 b. - Benešová Eva - Eisy

5. místo - 160 b. - Andělová Jana - Aris

6. místo - 157 b. - Muzikář Bohuslav - Lex

7. místo - 151 b. - Špačinský Rudolf - Kameron

8. místo - 145 b. - Hillebrantová Petra - Ragnar

9. místo - 142 b. - Formáčková Eva -

10. místo - 77 b. - Janáčková Jitka - Claudia

11. místo - 69 b. - Bezdíčková Dagmar - Aischa Fast Devil

12. místo - 68 b. - Popelka Jiří - Brita

       

 

 

ZKO Čáslav pořádá XVII. ročník

   ZIMNÍHO ZÁVODU DVOJIC

              konaného dne 21.2.2015

 

Propozice závodu:

Přejímka a registrace 7:30 - 8:30

Nástup , kontrola dokumentace a losování pořadí 8:30

Omezení: pes (fena) nesmí mít vyšší složenou zkoušku, než ve které bude

závodit.

Hodnocená je dvojce – součtem bodů poslušnost + obrana.

Při rovnosti bodů rozhoduje celková obrana, poslušnost, los.

Figurant : Kniha Vlastimil, Jílek Martin

Rozhodčí : Tišl Jaroslav

Kategorie :

ZZO, ZM,ZVV1, IPO 1– POSLUŠNOST + OBRANA

ZZO : dle propozic zimního závodu

ZM : každý z dvojice provede celou poslušnost i obranu

samostatně, body se sečtou dohromady.

ZVV 1 : jeden z dvojice si vybere prvních 5 cviků

poslušnosti, druhý zbývajících 5 cviků poslušnosti,

obranu provádí každý samostatně.

IPO1 :  jeden z dvojice si vybere první 4 cviky a  druhý 4 zbývající – zkrátka polovinu - dle zkušebního řádu pro mezinárodní zkoušky pracovních psů

Kontrolní Výkon : dle propozic zimního závodu

Startovné : Dospělí 300,- Kč na osobu

Mládež do 18- ti let 150,- Kč na osobu

 

Přihlášky zasílejte na adresu :

Karel Krupička

Krchleby 44

286 01 Č á s l a v

Tel. : 776 047 773

e-mail:karlosalvaro@seznam.cz

Pro dobré zajištění akce volejte počty účastníků na výše uvedená

telefonní čísla.

Podmínky účasti :

· Znát propozice závodu, zkušební řád a řídit se jimi

· Plnit příkazy rozhodčích a pořadatelů závodu

· Háravé feny hlásit pořadatelli před zahájením závodu

· Předložit očkovací průkaz z platným očkováním a

členský průkaz ČKS

· Za škody způsobené psem odpovídá psovod

· Chovat se čestně a sportovně !!!

Dle zákona č. 77/2004 Sb. platí zákaz účasti psů s kupírovanýma ušima

na všech sportovních akcích.

Protesty se podávají do 15- ti minut po ukončení jednotlivých disciplín

s vkladem 555,- Kč řediteli závodu. V případě neoprávněnosti protestu

propadá vklad pořadateli !

 

XVII. ročník Zimního závodu dvojic 2015

1.Kategorie ZZO – upravená pro zimní závod dvojic

1.Poslušnost- I.část:

a)přivolání psa (libovolný ze dvou způsobů) ZP 10 bodů

b) ovladatelnost psa na vodítku ZP 10 bodů

c)sedni - lehni (na vodítku u nohy) ZP 10 bodů

d)za pochodu odložení vleže ZP 10 bodů

e) aport volný (předmět psovoda) ZP 10 bodů

Celkem 50 bodů

2.Poslušnost – II .část:

a)odložení psa (15kroků) ZP 10bodů

b)štěkání na povel (libovolná poloha, na vodítku) ZP 10bodů

c)skok vysoký (60 cm, oba směry, bez vodítka) ZP 20bodů

d) kladina nízká (jedním směrem) ZP 5bodů

e)skok šplhem(160 cm, jedním směrem) ZP 5bodů

Celkem 50 bodů

Celkem dvojice spolu 100bodů

Vysvětlivky:

1. Kategorie ZZO

-všechny cviky jsou prováděny na vodítku(kromě cviků přivolání,

aportu a skoku vysokého)

-dvojice si rozdělí cviky poslušnosti napůl, to znamená, že každý

provádí pouze 5 cviků

-nástup společný, rozhodčímu dvojice nahlásí, který z dvojice bude

provádět I. část a který II. část.

-psovod, který provádí II. část jde se psem na odložení

2. Kategorie ZM

-každý z psovodů dvojice provádí samostatně kompletní cviky

poslušnosti a poté i obrany

-poté se body sečtou dohromady

-cviky jsou hodnoceny dle metodiky NZŘ pro sportovní výcvik psů

v ČR kategorie ZM

3.Kategorie ZVV1

-psovodi dvojice si rozdělí cviky napůl (dle NZŘ)

-obranu provádí oba z dvojice samostatně

-poté se body sečtou dohromady

-cviky jsou hodnoceny dle metodiky NTŘ pro sportovní výcvik psů v ČR

kategorie ZVV1

4.Kategorie IPO1

- dle zkušebního řádu pro mezinárodní zkoušky pracovních psů

5.Kategorie – KONTROLNÍ VÝKON

-figurant ve vzdálenosti 100 kroků provádí protiútok bez zastavení se

před zákusem

-2x úder po zákusu

-psovod běží za psem okamžitě po vypuštění

Při rovnosti bodů dvojic rozhoduje celková obrana, poslušnost a los.

Titul a ocenění o nejlepšího obranáře získá psovod

se psem, jehož součet bodů z obrany ZVV 1 a

kontrolního výkonu bude nejvyšší. V případě

stejného počtu bodů v této disciplíně bude

proveden ještě jeden rozhodující kontrolní výkon ! V

kategorii samostatný „kontrolní výkon“ může

nastoupit psovod se psem z kterékoliv

kategorie,ovšem do titulu nejlepšího obranáře

nezasahuje.

Pořadatel si v případě potřeby vyhrazuje právo

upravit propozice !!!

 

Přihláška

K ,,Zimnímu závodu dvojic“

konaný v sobotu 28. února 2015

Kategorie : ZZO ZM ZVV1 IPO1

Jméno psovoda : __________________

Organizace: __________________

Jméno psa(feny) : __________________

Zkoušky : __________________

Přihláška

K ,,Zimnímu závodu dvojic“

konaný v sobotu 28. února 2015

Kategorie : ZZO ZM ZVV1 IPO1

Jméno psovoda : __________________

Organizace: __________________

Jméno psa(feny) : __________________

Zkoušky : __________________

Kontaktní adresa: Karel Krupička

Krchleby 44, 286 01

Tel. – 776 047 773

email. - karlosalvaro@seznam.cz

 

Ceny :

První tři dvojice v každé kategorii budou odměněny poháry a věcnou

cenou.. Oceněna bude rovněž nejlepší obrana.

Pořadatel si vyhrazuje právo,odměnit pouze vítěze v kategorii,kde

budou zúčastněny pouze 3 dvojice(včetně).

Občerstvení bude zajištěno po celou dobu akce.

Kudy se k nám dostanete : + 420 776 047 773

Na Vaši účast se těší ZKO ČÁSLAV